Pod mikroskopem oceniamy jakość
                  Twojej krwi!
Już dziś możesz zapobiec wielu
                  chorobom!
Krew jest najważniejszą płynną tkanką organizmu, która pokazuje nam AKTUALNE zaburzenia stanu zdrowia.
Za pomocą Badania Żywej Kropli Krwi jesteśmy w stanie zauważyć je wcześniej, czasem dni, miesiące, a nawet lata zanim Ty odczujesz je na sobie!
Pamiętaj ! Choroba nigdy nie rozwija się z dnia na dzień. Wiemy doskonale, że wcześnie wykryte zaburzenia najłatwiej poddaje się leczeniu.
                    Pasożyty
Prawdopodobieństwo zakażenia się pasożytami wynosi ok. 70%.
Pasożyty mogą zasiedlać się w różnych częściach naszego organizmu,
np.: w jelitach, wątrobie, mózgu, oczach, mięśniach. WHO szacuje, że ¼
populacji cierpi na uporczywe infekcje pasożytnicze. Częste są zarażenia
u dzieci, mające wpływ na wzrost, rozwój intelektualny, ponieważ
pasożyty rozmnażają się szybko, korzystając z cennych składników
pokarmowych. Wydzielają przy tym odchody, czyli zatruwają nas, a
organizm często reaguje alergią. Osłabiają nasz układ obronny, który przewlekle walczy z intruzami.
                    Grzybica
Cierpisz na nerwice, alergie, przewlekłe zapalenie zatok
przynosowych, refluks, zespół jelita drażliwego, grzybicę paznokci,
skóry czy pochwy? Właśnie pod takimi nazwami chorób może się kryć jeden wspólny czynnik – grzybica ogólnoustrojowa.Grzybica ogólnoustrojowa jest to stan osłabienia systemu odpornościowego, w którym przestaje on pełnić swoją rolę
ochronną przed rozwojem zakażenia grzybiczego, a choroba kolejno
obejmuje narządy wewnętrzne organizmu. Zakażenie ogólnoustrojowe najczęściej wywołuje grzyb Candida Albicans.
                    Metale Ciężkie
Charakterystyczną właściwością metali ciężkich jest ich wysoka gęstość oraz bezwzględna toksyczność. Nie biorą one
udziału w procesach życiowych, do takich metali zalicza się kadm, ołów i rtęć. Metale te mają największy współczynnik akumulacji, łatwo absorbują się z powietrza,z przewodu pokarmowego, łatwo przechodzą przez łożysko, barierę krew-mózg , łatwo wiążą się z makrocząsteczkami (białka), łatwo
uszkadzają strukturę DNA .Ich obecność w organizmie wiąże się z efektem mutagennym, embriotoksycznym, teratogennym i karcinogennym.
Działanie metali ciężkich na organizmy zależy od
ich stężenia.